Orgazm engelleme

boşalmaOrgazm engelleme, orgazmın yeteri kadar tahrik olan bir vajinaya ve yeteri kadar bilgisi olan bir beyne ihtiyacı vardır. Kim: zaman bilgisizlik ustaca çözüm yoluna götürür. Klitoris diye nitelendirdiğim organ, vajina dudaklarının arasında, biraz üstte ve dışta kalan armut biçiminde küçücük bir şey. Zevkin zirvesine ulaşabilmem, klitorise erkek (ya da kendim) tarafından cinsel birleşmenin sonuna kadar parmakla masaj yapılması sonucu oluyor.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Birleşme

cinsel-birlesmeCinsel birleşme, bizim varsayımımıza göre özünde bireyin dayanılmaz bir gerilimden kurtulmasından ve bununla eş zamanlı olarak anaya ve tüm anaların anası denize geri dönüş güdüsünün doyumundan başka bir şey değildir. Bununla birlikte, yüksek hayvanların cinselliğinde doyumla türün korunması eğilimiyle, belki de tümüyle bağımsız olan döllenmenin niçin ve nasıl bir araya gelip kaynaştığını bilemiyoruz. Bu olayın açıklanması için şimdiye değin tüm düşünebildiklerimiz, tüm bireyin cinsel salgı ile özdeşleşmesi oldu. Şu halde, bireyin spermasına gösterdiği özen, diğer birçok hayvanların kendi dışkılarını korumak için aldıkları koruyucu önlemlerden daha öteye gitmiyordu. Bu dışkılar, birey tarafından kendi kişiliğinin bir parçası gibi duyumsanmıştır ve buna göre bunun boşaltılması, yitirme duygusuna eşlik etmiştir, öyle anlaşılıyor ki, katı maddenin yitirilmesi (dışkı), sıvı maddenin yitirilmesinden daha çok acı vermiştir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Libido

sex_ef1800be-7193-42da-9684-7361a2e6cc2e_1Libido kavramında cinsel uyarılmanın kimyasal temelleri ile ilintili olarak ileri sürülen varsayım, cinsel hayatın psişik belirişlerini açıklamak ve yönetmek için ortaya attığımız yardımcı kavramlar ile çok iyi bağdaşmaktadır. Cinsel uyarını alanındaki süreçleri ve değişimleri ölçmemize yarayan ve nicelik bakımından değişken bir kuvvet olarak tasarladığımız libido kavramını daha önce ortaya atmıştık. Libidoyu, özel kaynakları söz konusu olması bakımından bütün psişik süreçlerin temelinde bulunan enerjiden ayırmış ve libidoya niteliksel bir karakter de vermiştik. Libidoyu, bütün öteki psişik enerjilerden ayrı tutarak, organizmanın cinsel süreçlerinin, kimyasal özellik dolayısıyla beslenme süreçlerinden farklı olduğunu ileri süren varsayımı dile getirmiştik. Sapıklıkların ve nevrozların çözümlenmesi, bu cinsel uyarılmanın sadece üreme organları denilen bölgelerden değil vücudun bütün organlarından gelebildiğini bize öğretmişti. Böylece, psişik karşılığı ego libido olan bir libido guantum (libido niceliği) kavramını ortaya koymuştuk.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Çocukluk Çağında Cinsellik

cocuklarda-cinsellikÇocukluk çağında cinsellik önemsenmemesi halk düşüncesi, cinselliğin çocukluk çağında bulunmadığını ve ancak ergenlikle birlikte ortaya çıktığına kabul eder. En yaygın hata, sonuçlan bakımından çok önemlidir ve bizim, cinsel hayatın temelleri konusunda ne kadar cahil olduğumuzu gösterir. Çocukluk çağının cinsellik cinsel belirişlerini (manıfestation) incelemek, belki de, cinsel içgüdünün temel özelliklerini açığa vuracak ve bu içgüdünün yapısı ile gelişmesini çeşitli açılardan göz önüne serecektir. Çocukluk çağında cinsellik yetişkin bireyin özelliklerini ve tepkilerini açıklamak isteyen bilginlerin, irsi etkilere çok fazla önem verdikleri halde, aynı bireyin çocukluğunu göz önünde tutmamaları ilgi çekici bir olaydır. Oysa çocukluk etkilerinin daha kolayca anlaşılabileceğini ve bu etkilerin irsi etkilerden daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tıp edebiyatında, küçük çocukların olgunluk çağı öncesi cinsel faaliyetleri hakkında notlara rastlamak kabildir. Cinsel organın sertleşmesi, mastürbasyon ve çiftleşme taklidi davranışlar şeklinde beliren bu faaliyetler; olağanüstü olaylar, şaşılacak şeyler ve sapıklığın erken görünüşleri olarak kabul edilmişlerdir. Benim bildiğim, hiçbir bilgin, çocukluk çağında cinsel içgüdünün normal bir şey olduğunu kabul etmemiştir. Çocuğun çeşitli gelişmelerini inceleyen binlerce yazıda “Cinsel Gelişme” bölümü atanarak geçilmiştir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Davranış

indirBir insanın cinsel davranış başka hayat alanlarındaki davranışlarının temel yapısını dile getirir. Sevdiği nesneyi ele geçirmek konusunda enerjik olan bir kimsenin öteki amaçlarına varmak için de ayni derecede enerji göstereceğinden emim olabiliriz. Nitekim çeşitli nedenler yüzünden, cinsel içgüdülerini tatmin etmekten kaçınan bir kimsenin de başka alanlarda uzlaştırıcı ve baş eğici bir davranış tutturduğunu görürüz. Cinsel hayatın başka fonksiyonların işlemesinde bir çeşit temel ödevi gördüğünü ileri süren bu düşüncenin en güzel örneğini kadınlarda buluyoruz.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Evlilik Dışı İlişki

evlilik-disi-iliski-sitesi-tepki-gordu05e04e74df1c3298cca1Evlilik dışı ilişki ile birleşmeden doğan çocukla babası daha doğrusu anasının hayat arkadaşı olan erkek arasında evlenme yasağı dışında hiçbir hukuki ilişki yoktur. Bu kimse çocuğu tanıyabilir, kendisine karşı babalık davası açılabilir veya nesebinin idari yoldan düzeltilmesi için çıkarılmış olan kanunlara göre babanın nüfusuna geçirilir. Ayrıca tarafların her ikisi de bekârsa sürekli birleşme ana babanın rızasıyla evlilik olarak tescil edilir. Ana babanın karı koca gibi yaşamaları koşuluyla bu ilişkiden doğan çocukların neseplerinin sahih hale getirilmesi ve ana babanın birleşmelerinin evlilik olarak tescili imkânlarının getirilmesiyle, bu ülkede Concubinatus, evlenmeye temel oluşturan bir hukuki müessese durumuna getirilmiştir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Fetiş

fetishFetiş nedir? İsterseniz öncelikle bunu açıklayalım fetiş bir nesneye ve ya objeye gereğinden fazla saplantı derecesinde ilgi duyan kişilere denir. Son birkaç yılda nesne seçimleri fetiş belirlenen bir dizi erkeği analitik olarak inceleme fırsatım oldu. Bu insanların analize fetişnedeniyle gelmesini beklemenin bir anlamı yok. Bir fetiş, fetiş besleyenler tarafından anormallik olarak değerlendirildiğine kuşku olmasa da, acı eşliğindeki bir rahatsızlık belirtisi olarak pek hissedilmediği de açıktır. Genellikle bu insanlar fetiş kişilerden oldukça hoşnuttur, hatta bunun erotik yaşamlarını çok kolaylaştırmasıyla övünürler. Dolayısıyla kural olarak fetiş analizde tali bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. Açık nedenlerden ötürü bu olayların ayrıntılarının yayımlanmaması gerekiyor; dolayısıyla tesadüfi olayların fetiş seçimine nasıl katkıda bulunduğunu gösteremem. Bunlardan bana en olağandışı geleni, genç bir adamın bir tür “burundaki parıltıyı” fetiş bir önkoşul derecesine çıkardığı bir olaydı. Bunun şaşırtıcı açıklaması ise hastanın bir İngiliz evinde büyümüş, daha sonra Almanya’ya gelmiş ve burada ana dilini neredeyse tamamen unutmuş olmasıydı. İlk çocukluk yıllarına kadar uzanan fetiş Almanca değil İngilizce anlaşılması gerekiyordu. “Burundaki parıltı gerçekte dolayısıyla fetiş olan burundu ve o burnu başkalarının algılamadığı bir parlaklıkla donatmıştı.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kızlık Zarı

bekaretKızlık zarını evlilik dışında bu şekilde ortadan kaldırma uygulamasının bugün yaşayan ilkel ırklarda çok yaygın olduğunu söylemekle yetineceğim. Cravvley’in de dediği gibi: Bu evlilik töreni, kızlık zarının koca dışında belirlenen başka bir erkek tarafından yırtılmasından oluşur; en yaygın olduğu yerler kültür düzeyinin en alt aşamalarda olduğu yerler, özellikle de Avusturalya’dır.  Ancak kızlığın bozulmasının ilk evlilik ilişkisinin sonucu olmaması halinde, daha önceden şu veya bu yolla ve şu veya bu şahıs tarafından bozulmuş olması gerekir. Cravvley’in, bu noktalarda bilgi sağlamasının yanı sıra bazı belirleyici gözlemleri belli bir temele oturtan yukarıdaki kitabından birkaç alıntı yapacağım.  Örneğin Diğeri ve çevre kabilelerde (Avusturalya’da) bir kız ergenliğe ulaştığı zaman kızlık zarının bozulması evrensel bir gelenektir. Portland ve Glenelg kabilelerinde bu işlemi yaşlı bir kadın yapar; bazen de beyaz erkeklerden bakirelerin bekâretini bozmaları istenir... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Boşalma Nasıl Gerçekleşir

boşalmaBoşalma nasıl gerçekleşir. Bunu hiç merak ettiniz mi? Bu makalemizde boşalma nasıl gerçekleşir konusunu işleyeceğiz. Erotojenik bölgeler doyurulduğu zaman hazla aynı anda ortaya çıkan cinsel gerilimin hem kökeni hem de doğası konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Spermlerin boşaltılmasına eşlik eden en büyük haz bağlamında hiçbir gerilimin üretilmediğini, tersine gerilimin tamamının ortadan kalktığını dikkate alacak olursak, bu gerilimin şu veya bu yolla hazzın kendisinden kaynaklandığı yolundaki en bariz açıklama bile son derece imkânsız ve inandırıcılıktan uzak gözükür. Dolayısıyla cinsel gerilimle haz ancak dolaylı bir yoldan ilişkilendirilebilir. Normalde sadece spermlerin boşaltılmasının cinsel heyecanı ortadan kaldırmasının yanı sıra, cinsel gerilimle cinsel ürünler arasında daha başka bağlantı noktaları da mevcuttur ki boşalma nasıl gerçekleşir soruna az da olsa bilgi sahibi olmuş olduk. Peki, uykudayken gece boşalması nasıl gerçekleşir bunu anlatalım.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Aşk İksiri Öpücüğü

aşk iksiriAşk iksiri öpücüğü oldukça geçmiş zamana dayanır. Zamanın bilinmeyecek kadar eski devirlerinde Artukça bir aşk iksiri yapmıştır. Bu iksirin sırrını hiç kimse çözemedi. Artukça bunun sırrını kimseye vermiyor, kendisi biliyordu. Bu iksir ile her insan muhteşem bir aşk feveranı ile coşar ve Kamayı bu ilahi saadeti her zamankinden daha fazla zevkle tadardı. Bir gün Artukça, Aşk ilahesinin ısrarlı sorulan karşısında büyük sırrını açtı. Bu iksiri bütün meyvelerin ve çiçeklerin usaresini karıştırarak yapmıştı. Aşk iksiri öpücüğü karışımlarını bundan sonra hiç kimse yine de yapamadı. Artukça bu iksiri yapmak için o kadar uzak ülkelerin meyve ve çiçeklerini dahi temin etmişti ki, bunları hiç kimse bir araya getiremedi. Yapılan birçok iksirler asla Artukça’nın aşk iksiri kadar kuvvetli olmadı. işte bu öpücük tarzı tıpkı o aşk iksiri gibi tabiatın bütün meyvelerinin lezzetini ve bütün çiçeklerini kokularını taşır. Bunun içindir ki, bu öpücük şekline “aşk iksiri öpücüğü” demişlerdir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz