Mutlu Evliliğin Sırları

Mutlu Evliliğin SırlarıMutlu evliliğin sırları şimdiki eşin varken, kendine başka eş aramayacak başkalarıyla düşüp kalkmayacaksın. Makul bir emniyet hayatı yasayacaksın eşinin ne fazla üzerine düşecek, ne de arzularını tatmin edilmemiş bırakacaksın. Kifayetsiz bir cinsiyet hayatı boşanmaların başlıca sebeplerinden biridir. Bütün mahrem evlilik münasebetlerinizde sabırlı ve hassas olacaksın. Kendinin tatmininden önce eşinin talinin edilmiş olmasını en yüksek gaye olarak kabul edeceksin. Devamlı bir izdivaç hayatının sağlam temeli budur.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Frijit Kadın

Frijit KadınFrijit kadın cinsel anlamda soğukluk yaşama hastalığıdır. Bundan anladığımız manayı belirtmeden, frijit kadınların sayısı ve nispeti üzerinde tartışmak faydasızdır. Filhakika, muhtelif cinsel soğukluk halleri tespit etmek mümkündür şöyle ki cinsel münasebette bulunmakla, beraber, ihtiras dolu cinsel duyguların varlığından haberdar olmayan ve bundan mahrum olduğu için ıstırap çekiyor gibi görünmeyen kadın. İhtiraslı cinsel duyguların varlığını bilen, fakat cinsel münasebette bulunduğu halde kendisi bunları hissetmeyen, hissetmediği için de ıstırap çekiyor görünmeyen kadın.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Prostat Tümörü

Prostat TümörüProstat tümörü erkeklerde görülen en sık kanserlerin başında gelir. Nasıl tedavi edilir? Bunun için yalnız bir yol vardır Tümörü ameliyatla almak. Bu hakikaten zor ve ciddi bir ameliyattır. Yakın zamana kadar bu ameliyatlar yüzde elli ölümle neticelenirdi. Hâlbuki şimdi tıbbın yeni buluşları sayesinde ameliyat tehlikeleri çok azalmıştır. Uzun zamandır bu derdi çekenler bile doktorların maharetli ile iyi olmaktadırlar. Operasyonun birçok şekilleri varsa da, hepsine esas olan fikir, tümörü idrar kanalından kaldırarak akıntıya serbest bir akıntı vermek suretiyle böbrekleri aksi tazyikten kurtarmaktır.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Testis Ağrısı

Testis AğrısıTestis ağrısı maalesef birçok gençler, cinsî birleşme ile neticelenmeyen bedenî yakınlaşma ve temaslarını, sizin yaptığınız gibi çok ileri götürür ve buna uzun müddet devam ederler. Böyle anlarda sevişen çiftlerin her ikisinin de heyecanları gittikçe daha fazla tahrik olur, sinirler gerilir, tenasül uzuvları kanla dolar. Şimdi bu esnada tabiat kanunu, çiftlerin cinsî münasebette bulunarak bu gerginliği gidermelerini emreder. Hâlbuki evli olmadıkları için cinsî birleşmeleri yasak, gayrimeşru, tehlikeli ve zararlı olan çiftler, böyle bir harekette bulunamayacakları için, tabiat kanununa karşı gelmiş olurlar. Tabiat ta o çiftleri, hem hatalı hareket ettikleri, hem de kendine kam geldikleri için cezalandırır.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Meme Kanseri

Meme KanseriMeme kanseri, evlilerde bekârlardan fazla, hiç doğum yapmamışlarda doğum yapanlardan daha az görülür. Çoğu kez ileri yaşlarda, âdet kesildikten sonra olur. Genç kızlarda da görüldüğü olmuştur. Geçirilen meme iltihaplan, memeye isabet eden birçok ve devamlı darbeler bu hastalığa bir istidat hazırlayabilir. Ailevî bir istidat da sebepler arasında söylenebilir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Hangi Günlerde Gebe Kalınmaz

Hangi Günlerde Gebe KalınmazHangi günlerde gebe kalınmaz evli çiftleri en çok düşündüren meselelerden biri budur çocuk yapmaktan nasıl korunalım? Önce şurasını söyleyelim ki, gebeliğe mani olmak için yüzde yüz garantili hiç bir usul yoktur. Aşağıdaki yazıda, bu meseleye ait bir nazariye açık bir dille izah edilmektedir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Garip Cinsi Hadiseler

Garip Cinsi HadiselerGarip cinsi hadiseler insanın bazen hayaline bile sığdıramayacağı öyle garip hadiseler var ki şu veya bu zamanda gerçek hayata mali olmuşlardır. Dr. Augusti Cabanes’in şahit olduğu bir vaka, iki tane bekâret zan bulunan bir Rus kadınıdır. Bu güzel Rus kadının çok sıhhatli bir vücudu vardı ve 15 yaşından beri muntazaman âdet görüyordu. Bir gün evlenince, kocası kendisiyle cinsî münasebette bulunamadı ve müteaddit defalar teşebbüs ettiği halde penisini vajinaya ithal edemedi. Nihayet kadın doktora gitmeye mecbur oldu yapılan muayenede ilk önce ortasında çok küçük bir delik bulunan ve gayri tabiî şekilde kalın olan bir bekâret zarı görüldü. Fakat asıl hayret uyandıran taraf, bu kalın zarın arkasında ikinci bir bekâret zarının daha keşfedilmesi oldu. Basit bir ameliyatla bir ve iki zar da açıldı ve bundan sonra kadın kocasıyla tabiî şekilde cinsî birleşmelerde bulunabildi. Böyle çifte bekâret zarına çok nadir alarak tesadüf edilir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz