Aylık arşivler: Ağustos 2016

Kısırlık Sorunu

Kısırlık SorunuKısırlık sorunu evliliğin ana sosyal gayesi dünyaya çocuk getirmekten ibaret olduğuna göre kısırlık evlilik müessesesinin en önemli problemlerinden biridir. İran’ın dünyaca mesut aile idealine örnek sayılan genç kral ile kraliçesi bir taraflı kısırlık yüzünden bütün kuvveti ile devam eden bir aşka rağmen ayrılmak zorunda kalmışlardır. Gerçi bu ayrılmalar daha ziyade mutlaka erkek bir veliahda ihtiyacı olan kral ailelerinde bahis konusudur fakat ne de olsa kısırlık hasretle çocuk bekleyen en mesut aileler için bile bazen devamlı surette saadeti endişe ile gölgeleyen bir arızadır. Beşer nev’inin zürriyet bereketi genel olarak hayvan nevilerine kıyasen çok daha azdır. İnsan nev’inde erkek, ilkah bakımından etraftaki ehli hayvanlara kıyasen daha zayıftır. Hayvanlarda gebelik nihayet iki üç cinsel temasta vaki olduğu halde insanlarda ise ayni sonuç bunun birkaç misline bağlıdır. İnsan dişileri de, ancak kızgınlık devirlerinde fani olan hayvan dişilerine nazaran daha az ilkaha istidatlıdır. Birçok ailelerde karı ve kocada karşılıklı kuvvetli cinsel istek ve seksüel münasebet normal şekilde vaki olduğu halde seneler içinde hasretle beklenilen bir çocuk dünyaya gelmez. Nihayet muhitin teşviki ile çareler aramak üzere ilgili hekimlere başvurulur.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Erkek Klimakterium

Erkek KlimakteriumErkek klimakterium belirtilerinin yerleştiği menopoz dönemi ve sonra ki sürecinin tamamına halk arasında da andropoz olarakta bilinir. İdeal ve devamlı bir evliliğin sağlık şartları arasında cinsel enerjinin de ihtiyarlık öncesi çağa kadar yerinde olması ve ancak seneler içinde tedrici bir şekilde kudretinden kaybetmesi keyfiyeti de son derece önemlidir. Erkeklerde 45 55 yaş arasında bazı psikonevrastenik belirtilerle kendini gösteren cinsel takatsizliğe daha ziyade erkeğin kritik çağı erkek klimakterium demek lâzımdır. Bu nihayet uzun bir evlilik hayatı içinde vazifesini görmüş, çocuklar yetiştirmiş bir insanın mukadder cinsel akıbetidir bu itibarla bunlarda cinsel yetersizlik büyük bir problem teşkil etmez. Ancak bu yaşlarda genç bir kadınla evlenmek isteyenlerin de cinsel durumlarını kaile almaları icabete. Cinsel yetersizlik İktidarsızlık bilhassa erkek cinsel takatinin kısmen veya tamimiyle zayıflamasıdır ve bu erginlik çağında her yaşta müşahede edilir. Uzunca müddet normal cinsel münasebetlerde bulunmuş olan elli yaşından sonraki erkeklerin tedricî hormonal yıkıntılarına yetersizlik demek doğru değildir. Bu daha ziyade 1850 yaş arasındaki erkeklerde cinsel fonksiyonun azalma ve zayıflamasının ifadesidir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Doğum Kontrol Yöntemleri

Doğum Kontrol YöntemleriDoğum kontrol yöntemleri cinsel birleşmenin gerçekleştirilmemesidir. Bu yöntem öylesine açıkça belirgindir ki, bunun üzerine başka bir şey söylenmesi gereksizdir! Başka bir ‘doğal’ yöntem, yüzyıllardan beri kullanılmaktadır ve Lâtince adı ‘Coitus interrııptus’ tur. Bu yöntem aynı zamanda geri çekilme ya da ‘dikkatli olmak’ olarak da tanınır. Bu yöntem, pek etkili olmadığı gibi, özellikle kadınlarda psikolojik depresyonlara neden olduğu için birçok ruhsal durumların ortaya çıkmasında başlıca etkendir. Ne yazık ki, bu yöntemin gençler arasında yaygın olması, kesinlikle gebeliği önleyeceği gibi yanlış bir kanının yerleşmesine neden olmuştur.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Erkek Çocukları Nasıl Gelişir

Erkek Çocukları Nasıl GelişirErkek çocukları nasıl gelişir bütün anatomik niteliğe sahip olarak doğan bir çocuk, eninde sonunda yetişkin bir erkek ya da kız olacaktır. Yetişkin erkek ve kadınlar arasındaki büyük fark göz önüne getirilecek olursa, küçük erkek ve kız çocukların birbirlerine çok benzediklerini öğrenmek oldukça şaşırtıcı olabilir. Eğer iki çıplak çocuğa arkadan bakacak olursanız, bu çocuklardan hangisinin erkek hangisinin kız olduğunu söylemek çok güçtür. Mamafih, iki yetişkin insana arkadan bakıldığında, bu iki yetişkin inşam ayırt etmekte zorluk çekmezsiniz. Yetişkin erkeğin klasik şekli vardır omuzları kalçalarından geniştir, beli kalındır ve adalelidir. Ayrıca, vücudunun birçok yeri tüylerle kaplıdır. Küçük bir erkek çocuğun yumuşak hatlı vücudunun yetişkin erkek vücuduna dönüşmesindeki sebepler nelerdir? Bu değişikliğin meydana geldiği dönem kısadır ve ergenlik çağı diye tanımlanır. Ergenlik çağında nelerin meydana geldiğini anlatmanın en iyi yolu, önce erkek çocuğun anatomisinden söz etmek ve sonra vücudun fonksiyonlarına geçmektir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Erken Ejakülasyon

Erken EjakülasyonErken ejakülasyon erken boşalma sonrada böle bir problem çıkması genel ya da durumsal olmasına psikolojik etkenlere veya birden fazla etkene bağlıdır. Erken ejakülasyon fahişeler bayılırlar eşler ve arkadaşlar bundan nefret ederler, erkekler de karışık duygular altında ezilirler. Mutsuz genç bir bayan, durumu şöyle özetlemektedir. Erken ejakülasyon için söylenebilecek tek söz, cinsel birleşmenin çok süre sürmesinin nedeni olduğu üzerine olabilir. Cinsel yönden düşünülürse, erken ejakülasyon hiç de iyi bir şey değildir. Sert bir ereksiyon, çok heyecan, bekleyen bir vajinayla buluşan penis, çabuk orgazm ortalama on saniye ile bir dakika arasında, bilinçsiz bir gülümseme, birkaç özür kelimesi böylece güzel bir gece daha boşuna harcanmış olur.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Fiziksel Hastalıklar

fiziksel hastalıklarFiziksel hastalıklar düşündüğümüzden, hatta kavramaya çalıştığımızdan da çok ilgisi vardır. Şimdiden birçok fiziksel sorunun doğrudan duygusal ya da psikolojik baskı ve gerilimlere bağlı olduğu biliniyor. Örneğin, sevilen bir kişinin ölümü nedeniyle derin bir duygusal yara alan kişilerde bir sonraki yıl fiziksel bir hastalığa yakalanma olasılığı istatistiksel olarak daha fazladır.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Danazol

DanazolDanazol ürojenital organalara hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç. Danazol danocrine endometriosis tedavisinde yeni bir kimyasal yaklaşımdır. Sentetik bir androjen hormon olan bu ilaç menopoz benzeri bir durum yaratmaktadır. LH Luteinleştirici hormon ve FSH Folikül stimüle eden hormon üretimini durdurarak, yumurtalıkların hipofiz tarafından uyarılmasını önlemektedir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kadınlar Hakkında Bilmesi Gerekenler

Kadınlar Hakkında Bilmesi GerekenlerKadınlar hakkında bilmesi gerekenler genel olarak, erkek inisiyatifi eline alır, aktif rol oynamayı önerir. Temel olarak onun üstüne düşen, en azından cinsel hayatta karısını mutlu etmektir. Aynen erkek gibi, kadın da kendisine sağlıklı bir cinsel hayat yaşatacak şeyleri tam olarak bilmek zorundadır. Bu erkeğe rehberlik etmede kolaylık sağlayacaktır ve evlilikteki mutluluğu sağlama sorumluluğunu sırf ona yüklemeyecektir. Kadının cinsel hayat üzerine bilinmesi iyi olacak her şeyi öğrenmesi ve kocasıyla birlikte hareket etmesi gerekir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Suçlar

cinsel suçlarCinsel suçlar ırza tecavüz eden kimseler duygusal anlamda hasta kişilerdir. Hastalıklarının bir belirtisi de her bakımdan olduğu kadar cinsel bakımdan da olgunlaşmamış olmalarıdır. Cinsel birleşmede ağız yolunu seçmeleri bunun yerine normal yolu seçmemeleri hastalıklarının başlıca kanıtı olan ırza tecavüzü yeğlediklerini gösterir.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Doğum Kontrol Hapları

doğum kontrol haplarıDoğum kontrol hapları imal eden firmaların tıp dergilerine verdikleri ilanlarda uzun ve mutlu bir yaşamı da kısıtladığını belirtirler. Tabii bu açıklamalar doktorlara hitap eden tıp dilinde yazılmıştır, ama dikkatle incelendiğinde tüyler ürpertici bazı gerçekleri ortaya çıkarırlar. Araştırmalar ağızdan doğum kontrol hapları alan kadınlar arasında tramboamboli hastalıklarının ve ölüm oranlarının onda yedi kadar arttığı görülmüştür. Bu cümlenin anlamı açıklandığında, ağızdan doğum kontrol hapları kullanan kadınlardan on kişiden yedisi kan pıhtılaşmasından veya pıhtılaşmanın sebep olduğu diğer hastalıklardan ölüyorlar, diğer yandan başka doğum kontrol metodlan kullanan kadınların böyle bir tehlikeyle karşılaşmaları söz konusu değildir. Las Vegas’daki barbut masalarında bile insanın şansı çok daha yüksektir. İlaç yapımcılarının ihtarlar gün geçtikçe daha da korku verici olmaktadır. Muayene sonunda görme hissinde kısmi veya tamamen akma görülürse, tedaviyi hemen kesin doğum kontrol hapları kullanmanın kolaylığının bedeli birdenbire kör olma tehlikesiyle ödenmesi yüksek bir fiyattır.... sex hakkinda paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz