Garip Cinsi Hadiseler

Garip Cinsi HadiselerGarip cinsi hadiseler insanın bazen hayaline bile sığdıramayacağı öyle garip hadiseler var ki şu veya bu zamanda gerçek hayata mali olmuşlardır. Dr. Augusti Cabanes’in şahit olduğu bir vaka, iki tane bekâret zan bulunan bir Rus kadınıdır. Bu güzel Rus kadının çok sıhhatli bir vücudu vardı ve 15 yaşından beri muntazaman âdet görüyordu. Bir gün evlenince, kocası kendisiyle cinsî münasebette bulunamadı ve müteaddit defalar teşebbüs ettiği halde penisini vajinaya ithal edemedi. Nihayet kadın doktora gitmeye mecbur oldu yapılan muayenede ilk önce ortasında çok küçük bir delik bulunan ve gayri tabiî şekilde kalın olan bir bekâret zarı görüldü. Fakat asıl hayret uyandıran taraf, bu kalın zarın arkasında ikinci bir bekâret zarının daha keşfedilmesi oldu. Basit bir ameliyatla bir ve iki zar da açıldı ve bundan sonra kadın kocasıyla tabiî şekilde cinsî birleşmelerde bulunabildi. Böyle çifte bekâret zarına çok nadir alarak tesadüf edilir.

Garip Cinsi Hadiseler Kalın Bağırsağa Açılan Vajina Borusu

Garip Cinsi Hadiseler Kalın Bağırsağa Açılan Vajina BorusuGarip cinsi hadiseler her kadının vajina borusunun ağzı da birbirine benzemez. Bunun en garip örneklerinden birisi, defi tabiî yoluna yani kalın bağırsağına açılan vajina ağzıdır. Bu hadisenin keşfediliş şekli de çok acayip olmuştur. 35 yaşında bulunan kadın gebe kalmış ve doğum saati yaklaşınca doktor çağırılmıştır. Gelen doktor çocuğun anüsten, yani def’i tabiî deliğinden çıkmakta olduğunu hayretle görmüştür. Kadın bayıltılmış ve cerrahî âletlerin müdahalesiyle çocuk sağ salim alınmıştır. Bu hâdisenin garip olan diğer bir tarafı da, eşlerden hiçbirinin anüs vasıtasıyla cinsî münasebette bulunmayı gayri tabiî telâkki etmemiş olmasıdır.

Garip Cinsi Hadiseler ve Çift Rahim

Garip Cinsi Hadiseler ve Çift RahimGarip cinsi hadiseler bazı hekimlerin şahit olduğu gayri tabiiliklerden birisi de çift rahimdir. Böyle iki rahime sahip olan kadınlarda da rahimlerin vaziyeti birbirinden farklıdır. Meselâ Dr. Cabanes’in anlattığı bir vakada rahmin birisi tabiî şekilde vajina diğeri ise kalın bağırsağına açılıyordu. Bunun daha garip bir şekli, çocuğunu doğuramadığı için ölen bir kadında görülmüştür. Bu kadının vücudu açılmış ve iki tane rahmi bulunduğu görülmüştür. Rahmin birisinde iyice gelişmiş bir bebek ve bu rahme bitişik ayrı bir yumurtalık vardı. İkincisinin içi boştu ve onun da kendisine bağlı ayrı bir yumurtalığı vardı. Gerek rahimler, gerekse yumurtalıklar arasında hiçbir irtibat bulunmuyordu. Garip cinsi hadiseler adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…