Hangi Günlerde Gebe Kalınmaz

Hangi Günlerde Gebe KalınmazHangi günlerde gebe kalınmaz evli çiftleri en çok düşündüren meselelerden biri budur çocuk yapmaktan nasıl korunalım? Önce şurasını söyleyelim ki, gebeliğe mani olmak için yüzde yüz garantili hiç bir usul yoktur. Aşağıdaki yazıda, bu meseleye ait bir nazariye açık bir dille izah edilmektedir.

Hangi Günlerde Gebe Kalınmaz ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hangi Günlerde Gebe Kalınmaz ve Dikkat Edilmesi GerekenlerHangi günlerde gebe kalınmaz ilkaha mâni olmak için1 evli çiftler çeşit çeşit usullere başvururlar. Bu usuller gerek ahlâkî gerekse fizyolojik bakımdan çok acı neticeler verebilir. Fakat bazen, çocuk doğurmak zararlı bir vaziyet olabilir. Bilhassa, kadının sıhhati bakımından evli çiftler çocuk yapmak istemeyebilirler. Uzun zamandır, tıbbî ve ilmî çevreler, bir kadının âdet devresi içinde her zaman gebe kalıp kalamayacağını tetkik etmekteydiler. Nihayet 17 sene önce Avusturalyalı Dr. Knaus ve Japon Doktoru Ogino meselenin halledildiğini iddia ederek, Ogin oknaus kanunu denen kaideyi ileri sürdüler.

Hangi Günlerde Gebe Kalınmaz ve Yumurtanın Oluşumu

Hangi Günlerde Gebe Kalınmaz ve Yumurtanın OluşumuHangi günlerde gebe kalınmaz erkek menisindeki spermatozoitlerin içinden yarışı kazanmış olanı kadın yumurtasıyla birleşerek rüşeymi husule getirir. Eğer erkek tohum hücreleri yolda hiçbir olgun yumurtaya rastlamazlarsa dağılırlar ve yaşama kabiliyetleri de zayıflar. Yumurta, âdetin belirmesinden 12 ilâ 14 gün sonra en olgun hale gelir. Bu yumurta, hiçbir erkek tohum hücresine rastlamazsa, canlılığını kaybeder, rahme iner ve müteakip âdet sırasında dışarı atılır, işte bu sebepten, bilindiği gibi, bir kadının âdet görmesi, o kadının gebe kalmadığına en iyi delildir. Hangi günlerde gebe kalınmaz adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…