Meme Kanseri

Meme KanseriMeme kanseri, evlilerde bekârlardan fazla, hiç doğum yapmamışlarda doğum yapanlardan daha az görülür. Çoğu kez ileri yaşlarda, âdet kesildikten sonra olur. Genç kızlarda da görüldüğü olmuştur. Geçirilen meme iltihaplan, memeye isabet eden birçok ve devamlı darbeler bu hastalığa bir istidat hazırlayabilir. Ailevî bir istidat da sebepler arasında söylenebilir.

Meme Kanseri ve Belirtileri

Meme Kanseri ve BelirtileriMeme kanseri, şu belirtilerle kendisini gösterir.  Bilhassa âdetten kesildikten sonra kadın, göğsünde bir ağırlık, bir gerilme ve ağrısız ufak bir sertlik duyar. Bu hâl, kanserin başlangıcı olabilir. Buna önem vermeyen, vücuduna karşı kayıtsız olan bir kadında, hastalık ilerleyerek sertlik büyümeye başlar, sertlik üzerindeki deri portakal kabuğu gibi pürtüklü bir manzara alır ve cildin derin tabakalara yapışması yüzünden iki tarafa elle kaydırılamaz olur. Meme başı içeriye doğru çöker, meme sağlam tarafa nazaran biraz yükseğe çekilir. Bazen da memeden kan gelir. Koltuk altındaki bezler şişer. Bu hal, kanserin ilerlediğini gösterir.

Meme Kanseri ve Göğüsteki Kitleler

Meme Kanseri ve Göğüsteki KitlelerMeme kanseri Kadınlar, çoğu kez memelerindeki bir sertlik, bir kanama ve iltihap dolayısıyla haklı olarak acaba kanser mi oldum diyerek heyecan içinde doktora koşarlar. Bu vaziyet karşısında gösterdikleri hassasiyet yerinde ise de hiçbir teselli kabul etmeyerek hayatım mahvoldu diye, kendilerini yiyip bitirmeleri doğru değildir çünkü memede görülen her sertlik kanser değildir. Lipom ve Fibrom gibi iyi tabiatlı bir ur da sertliği yapabilir. Meme kanseri adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…