Prostat Tümörü

Prostat TümörüProstat tümörü erkeklerde görülen en sık kanserlerin başında gelir. Nasıl tedavi edilir? Bunun için yalnız bir yol vardır Tümörü ameliyatla almak. Bu hakikaten zor ve ciddi bir ameliyattır. Yakın zamana kadar bu ameliyatlar yüzde elli ölümle neticelenirdi. Hâlbuki şimdi tıbbın yeni buluşları sayesinde ameliyat tehlikeleri çok azalmıştır. Uzun zamandır bu derdi çekenler bile doktorların maharetli ile iyi olmaktadırlar. Operasyonun birçok şekilleri varsa da, hepsine esas olan fikir, tümörü idrar kanalından kaldırarak akıntıya serbest bir akıntı vermek suretiyle böbrekleri aksi tazyikten kurtarmaktır.

Prostat Tümörü Tedavi Yöntemleri

Prostat Tümörü Tedavi YöntemleriProstat tümörü halen tecrübe sahasında olan diğer bir usul de, tümörü elektrikle yakarak kotarize kaldırmaktır. Muayyen şekilde birçok urlar bu usulle tedavi edilerek muvaffakiyetli neticeler elde edilmiştir. Birtakım doktorlar bu tedavinin eskisi gibi ameliyatla yapılmasında ısrar etmektedirler. Prostat ameliyatı âdemi iktidara sebep olur mu? Birçok hekimlerin sık sık maruz kaldıkları suallerden birisi de budur.

Prostat Tümörü Kritik Yaşlar

Prostat Tümörü Kritik YaşlarProstat tümörü ve hastalarının genellikle 60 yaşını geçmiş olmalarına, aşk hayatlarının son demlerine varmalarına rağmen, pek azalan kudretlerini bu büyük dertten kurtulma pahasına da olsa kaybetmeğe razı olmazlar. Salâhiyetti hekimlere göre bu ameliyatların yarısından fazlasında böyle bir netice husule gelmemiştir. Bugünkü ilim, prostat ameliyatının lüzumsuzluğuna inanmıştır. Bazı araştırmalara göre prostat rahatsızlığının meydana gelmesine sebep, erkekte cinsiyet guddelerinin zaman ve yaşın tesiri ile faaliyetini kaybetmesidir. Bu guddenin kana vermekte olduğu kudretli hormonların kesilmesi neticesi, diğer birtakım bulgu gibi, prostat rahatsızlığı da husule gelir. Bu bilginler şu tezi müdafaa etmektedirler. Hastaya cinsiyet hormonu vermek suretiyle tedavi neden mümkün olmasın? Bu hormonun adı testosterondadır. Tabiî şekilde veya hayvan guddelerinden çıkarmakla yahut laboratuvarda elde edilir. Prostat tümörü adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…