Testis Ağrısı

Testis AğrısıTestis ağrısı maalesef birçok gençler, cinsî birleşme ile neticelenmeyen bedenî yakınlaşma ve temaslarını, sizin yaptığınız gibi çok ileri götürür ve buna uzun müddet devam ederler. Böyle anlarda sevişen çiftlerin her ikisinin de heyecanları gittikçe daha fazla tahrik olur, sinirler gerilir, tenasül uzuvları kanla dolar. Şimdi bu esnada tabiat kanunu, çiftlerin cinsî münasebette bulunarak bu gerginliği gidermelerini emreder. Hâlbuki evli olmadıkları için cinsî birleşmeleri yasak, gayrimeşru, tehlikeli ve zararlı olan çiftler, böyle bir harekette bulunamayacakları için, tabiat kanununa karşı gelmiş olurlar. Tabiat ta o çiftleri, hem hatalı hareket ettikleri, hem de kendine kam geldikleri için cezalandırır.

Testis Ağrısı ve Yumurtalık Şişkinliği

Testis Ağrısı ve Yumurtalık ŞişkinliğiTestis ağrısı genç erkeğin testislerinde, genç kızın da yumurtalıklarında şişkinlik ve ağrılar husule getirmek suretiyle sevişme esnasında tenasül uzuvlarına hücum eden, cinsî münasebet olmadığı için de geri çekilemeyen kan, tenasül uzuvlarında uzun müddet kalır. Bu sırada tohum kesecikleri şişer, iltihaplanır, mikrop kapar tedavide geç kalınır ve aynı hatalı hareketlere devam edilirse, tohum keseciklerindeki iltihaplanma müzminleşir. Bu ise çok acı neticelere yol açabilir. Birçok kimseler, gayri tabi şekildeki sevişmelerinin acım, tenasül uzuvlarındaki nevraljilerle çekerler. Sizin hissettiğiniz ağrıların işte böyle bir nevralji tezahürü olma muhtemeldir. Meni torbalarınızda veya tenasül uzuvlarınızın diğer bir kısmında ne şekilde bir arıza bulunduğunu anlamak için bir idrar yollan mütehassısının dikkatli bir nesi lâzımdır.

Testis Ağrısı Nedenleri

Testis Ağrısı NedenleriTestis ağrısı şimdilik size tavsiye edeceğimiz şey, birkaç ay hiçbir kadına yaklaşmadan şehevi hislerinizi gıcıklayacak şeyler düşünmeden istirahat etmenizdir. Eğer rahatsızlığınız geçerse bundan sonra da aşk ve cinsiyet hayatınızda itidalden ayrılmamakla sıhhatli bir ömür yaşayabilirsiniz. Bu münasebetle baharın geldiği, tabiattaki güzelliklerin insanlardaki aşk heyecanlarını kırbaçladığı şu günlerde, bütün genç okuyucularımıza şu noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz itidal ve nefse hâkimiyet, hayatın her sahasında altın kaidedir. Tabiat ve cemiyet, fertlerin üzerinde bulunan iki büyük kuvvettir. Onların kanunlarına karşı gelmek yolunda yapılan her hareket, mutlaka ve şiddetle cezalandırılır. Testis ağrısı adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…